banner141
Doç. Dr.Alper Özmen
Doç. Dr.Alper Özmen
Yazarın Makaleleri
Kentsel Tasarım Projeleri Güvenlik Temelli mi?
Günümüzde kentler endüstriyel üretim merkezi olma özelliğinden çıkarken kentsel doku yeniden şekillenmektedir. Ekonomik ve politik merkezler haline gelen kentler ticaretin, medyanın, bilginin, ilişkilerin geliştiği ve biçim değiştirerek karmaşık...
Hayat Trafiğinde Çarpışmadan Yol Almak Mümkün mü?
Yarım yamalak yanan, sönmeye yüz tutmuş tek farıyla çıktığı hayat trafiğinde kurallara uymayı alışkanlık edinememişti. Ne tuttuğu, ne de gittiği yolda zikzaklara yer vermiş, inandığı doğrular uğruna 'çıkış yok” tabelalarına...
KARINCALAR ALEMİNDEN NOTLAR: BULAŞIK- YAPIŞIK- SIRNAŞIK KARDEŞLER
Yalnızca bahçede, bostanda ve ormanda değil, evde, işyerinde, malda mülkte de kendilerine yer bulan bir canlı türüdür, karınca. Karınca kararınca ifadesi her ne kadar bir tevazuyu anlatmak amacıyla kullanılsa da karıncada mütevazılık hiç...
Eskişehir'de ve Tüm Yurtta Kutlanan Ahilik Felsefesi
İyilikle ad yapılır, Adı olmayan yok sayılır. Ahi Evran Ahilik, bir Türk kurumudur. 'Ahi” kavramı her ne kadar Arapça'dan Türkçe'ye geçen bir sözcük olarak 'kardeşim” manasını alan kökten geliyor gibi gözükse de...
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ HAYIRLI OLSUN
          Eğitim, bir toplumu ayakta tutan eksen kurumlardan biridir. Onda meydana gelecek çatlak, toplumun geleceğinde negatif doğrultulu kırılmalara sebebiyet verir. Bundan dolayı eğitim, bir toplumda gelecek nesillerin...
ENVER PAŞA: HERKES BİR ÖZLEYİŞLE YAŞAR
Onlar, Hindikuş- Karakurum- Ural- Altay bölgesinden göçmüş bir ırkın, bağımsızlık ve birlik mücadelesini, kendi coğrafyasında yeniden hâkimiyet sağlayacağı ülküsünü benimsemiş idealistlerdi. Birlikte omuz verdikleri; devletin...
Kaymakam Adaylığı Sınavına Başvuru Koşulunda Yeni Düzenleme
Bilindiği gibi 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Nolu Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Kaymakamlık mesleğine yönelik bazı önemli...
Valilik ve Kaymakamlık Görevlerine Atama Usulünde Yapılan Değişiklikler
10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3 Nolu Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, diğer üst düzey makamlarda olduğu gibi Valilik ve Kaymakamlık görevlerine...
ŞİMDİ NE SEN SENSEN, NE DE MEN MENEM
Toplumu ve içindeki grupları bir arada tutan sosyal kodlarıdır. Bu kodlar tahrif edildiğinde, yozlaştırıldığında anlamını yitirir. Manasını kaybetmiş değerler, zayi olmuş bilince benzerler ve daha önce verdikleri sonuçları veremezler....
Atatürk'ün Esgeri Ebulfez Elçibey
Tarihi şahsiyetler, davaları uğruna bedel ödemekten kaçınmayan, kendilerini değerlerine adamış, ulvi modellerdir. Taşıdıkları fikirler, ortaya koydukları eylemler, onların bir misyon insanı olduğunun göstergesidir.  İdealizm, adanmışlık;...
Her Mevsim İçimizden Gelip Geçen Bir Yalnızlık Hikayesi
Ne zaman sonbahar yapraklarının solgun ve yorgun renklerine takılsa gözleri, hurdacılar sokağının yağmurla ıslanmayan tek göz odalı evinde yaptığı geçmişle hesaplaşma yolculuklarını hatırlardı. Ateş çemberlerinden geçerken yaşadığı...
Her Gününüz Bayram Olsun
Bayramlar insanların bir araya geldiği, ekmeğin, aşın, sofraların paylaşıldığı, hatıraların yad edildiği, sevinçlerin söze döküldüğü, kaynaşma, birlik ve dirliğin güçlendiği ve herkesin birbirine iyi dileklerde bulunduğu özel günlerdir....
Mum Kimin Yanan KERKÜK
Kerkük, Ortadoğu coğrafyasında bulunan, yüzyıllarca Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti altında yaşamış bir Türkmen kentidir. Türk devleti ve milleti ile hem tarihî ve kültürel, hem de ırksal bağları bulunmaktadır Kerkük'ün. Bölgede...
Sende Başını Alıp Gitme Ne Olur
Dilinde "ah bir ataş ver”, gönlünde kırılmış can parçaları, cebinde eski zaman saatlerinden köstekli duruyordu. Hüzün, içinin bütün duvarlarına rengini bulaştırmıştı. Güz mevsiminin adamıydı o. Yıldızlar saçlarına değil fersiz...
Niceler Bu Tarz-û Revîşten Geçti
Yaşadığımız hayat içinde bazen soluk almak için, bazen durup düşünmek için belli duraklarda mola veririz. Eğer Ömer Lütfi Mete'nin Gülce şiirinde ifade ettiği gibi 'uçurumun kenarı” ise durduğumuz yer, bir hüküm verme, bir...
BAĞIŞLAMA BİZİ VATAN
Bilge Kağan, Moğolistan‘da, Orkun Irmağı yakınında, kardeşi için diktirdiği ve kendisi için dikilen anıtta Türk Milletine ve özellikle gelecek nesillere ders almaları için, vasiyetname niteliğinde önemli hatırlatmalarda bulunmaktadır....
TUZ EKMEĞİN VARSA HELÂL OLMALI
İnsan hayatında ilkeli ve ahlaklı olma dürtüsü, psikolojik ve vicdani altyapının güçlü olmasını sağlar. Toplumsal yarar, kişisel faydanın önüne geçer. Güzelliği görme kabiliyeti artarken, insanlara faydalı olma yarışı ortaya çıkar....
Kamuda Her Güzelin (!) Kahrı Çekilmemeli
                                               Kamu kurumlarında görev almak, iş arayan birçok insan için özel sektöre göre daha...
TALİHİN ELİNDE OYUNCAK OLMAMAK İÇİN İNSAN-I KAMİL OLMAK
'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın/Oy Gelin” isimli türkü, içinde duygu ve düşünce yoğunluğu bulundurduğundan mıdır nedir, toplumumuzca beğenilerek dinlenilen eserler arasındadır. Türküde geçen akşam vurgusu gerçekten özenle seçilmiştir....
BATI’NIN MÜDAHALE AMAÇLI İNSAN HAKLARI İDEOLOJİSİ
                                                                        ...
HAYALİ BİR KENT DENEMESİ “M-EGO-Lİ(O)MAN-YA”
Kapitalizmin kentlerde yarattığı daha fazla üretme, tüketme, kazanma ve harcama histerisi; bencil, yaratıcılıktan uzak, estetikten yoksun, doğa ile uyuşmayan hatta doğanın kökünü kazıyan yapıları ve karakterleri doğurmuştur. 'İyiysen...
Ayinede Görünen Sahte Suretler
İnsanoğlunun doğaya ve yaşama ilişkin izlenimlerini konu edinen birçok anlatı, erdemsiz insanların mutlu, erdemli insanların da mutsuzluğundan bahseder. İhtiras haline gelmiş heveslerini, bozulmuş karakterlerini ve paslı kusurlarını örtmeyi...
KIZILELMA’DA BULUŞACAK RUHLAR
2500 yıl önce devletler tarihinde yerini alan Türk Milleti, toprakta ve gönülde inşa ettiği geniş coğrafi hâkimiyetini, kendini adamış olduğu milli mefkûresiyle kurmuştur. 'Kızılelma'da buluşalım!” diyerek hedeflerini harekete...
KAMUSAL SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİYORSAN SEN KİMSEYİ SEVEMEZSİN
Devlet fikrinin ortaya çıkmasıyla birlikte kurumsallaşmış bir yapı gösteren bürokrasi kavramı, sosyal ve siyasal hayatta önemli bir konum elde etmiştir. Bürokraside kamu hizmetlerinin görülmesi ve yürütülmesi sorumluluğu, kamu çalışanlarını...

banner135