Gürcan Banger
Gürcan Banger
GÜRCAN BANGER, Elektrik yüksek mühendisi, iş-işletme danışmanı ve yazardır. Eskişehir Maarif Koleji ve ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Aynı bölümde yüksek lisans çalışması yaptı. Kamuda mühendislik hizmetleri yapmanın yanında bilişim donanımı ve yazılımı, elektronik, eğitim sektörlerinde işletmeler kurdu, yönetti. TMMOB EMO da dâhil olmak üzere meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. 2005’ten bu yana bazı büyük sanayi şirketleri de dâhil olmak üzere çeşitli kuruluşlarda iş kültürü, yönetim, yeniden yapılanma, kümelenme, girişimcilik, stratejik planlama, Endüstri 4.0 gibi konularda kurumsal danışman, iş ve işletme danışmanı ve eğitmen olarak hizmet sunuyor. Üniversitelerde kısmi zamanlı ders veriyor. Halen Raylı Sistemler Kümelenmesi'nde küme koordinatörü ve bizobiz.net danışmanlık ve eğitim firmasında proje koordinatörüdür. Kendini “business philosopher” olarak tanımlıyor. Değişik konularda yayınlanmış kitapları var. Son kitapları “Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme” Eylül 2016’da ve “Endüstri 4.0 Ekstra” Mayıs 2017’de Dorlion Yayınları arasında çıktı. Dorlion Yayınları arasında Eylül 2017’de yayınlanan, kişisel gelişim ve yaşam felsefesi temalı son kitabı “Aşkın Anlamlar Kitabı” adını taşımaktadır. Banger’in çeşitli gazete, dergi ve bloglarda yazıları yayınlanıyor.

banner135